Praktijk Ivette Geerman 
Voor zielsbegeleiding van Hart tot Hart

Zielsreadingen
~ Voor helderheid en inzichten op jouw Zielepad ~

Zielsreading - persoonlijk

Een persoonlijke zielsreading is erop gericht om de blokkade(s) of vraagstukken die er zijn helder in beeld te brengen, zodat de desbetreffende vraagstukken of blokkade(s) én de oorsprong hiervan letterlijk aan het licht kan komen. Dit kunnen blokkades zijn die in dit leven zijn ontstaan of in vorige incarnaties, hoe ver terug de blokkades zijn is niet van belang. Wat van belang is, is dat de blokkade én de oorsprong aan het licht komt. Zo kan er tot in de kern van de blokkade gekeken worden en hierdoor ook tot in de kern worden aangepakt, geheeld en permanent worden verwijderd. Een Zielsreading in deze opstelling haalt de blokkade(s) niet alleen boven water, maar reikt ook de mogelijkheden aan om de desbetreffende blokkade(s) op te lossen, mochten hier nog lessen aan vastzitten. Dit zodat men weer vanuit helderheid verder kan. Er kunnen ook toekomstgerichte vraagstukken tijdens een persoonlijke reading gesteld worden. Een persoonlijke Zielsreading kan zowel telefonisch als in de praktijk plaatsvinden en duurt 1 uur. 


 Zielsreading - in familieopstelling

Een Zielsreading in familieopstelling is er op gericht om blokkades tussen én voor de betrokkenen helder in beeld te brengen, zodat de desbetreffende blokkades én de oorsprong hiervan letterlijk aan het licht kunnen komen. Daar waar er helderheid ontbreekt kan dit voor o.a. onrust, spanning, irritatie, stress en verdriet zorgen.  Een Zielsreading in deze opstelling haalt de blokkade niet alleen boven water, maar reikt ook de mogelijkheden aan om de desbetreffende blokkade(s) op te lossen, mochten hier nog lessen aan vastzitten. Dit zodat alle betrokkenen weer weten waar ze aan toe zijn en vanuit hier weer helder verder kunnen. Een Zielsreading in familieopstelling hoeft niet alleen vanuit een blokkade geboekt te worden, maar kan ook als een verdieping in een relatie worden toegepast. Dit om de relatie juist op deze manier meer te bekrachtigen. Een Zielsreading in familieopstelling vindt in de praktijk plaats en duurt 1 uur.


Zielsreading - in bedrijfsopstelling

Een Zielsreading in bedrijfsopstelling is er op gericht om blokkades in een onderneming helder in beeld te brengen voor de ondernemer én in de ondernemer zelf. Als een onderneming niet of niet goed stroomt, dan stroomt de ondernemer ook niet of niet goed. Een ondernemer is tenslotte zijn eigen onderneming. Als hier blokkades zijn, dan komt dit boven water tijdens de reading. Dit kunnen blokkades zijn die in dit leven zijn ontstaan, maar ook blokkades uit vorige incarnaties. Een Zielsreading in deze opstelling haalt de blokkade(s) niet alleen boven water, maar reikt ook de mogelijkheden aan om de desbetreffende blokkade(s) op te lossen, mochten hier nog lessen aan vastzitten. Dit zodat beiden weer vrij kunnen stromen, zowel de ondernemer als de onderneming. Een Zielsreading in bedrijfsopstelling kan telefonisch of in de praktijk en duurt 1 uur.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info