Ivette Geerman 
 is binnenkort weer vernieuwd online. 

Disclaimer

Door de webpagina’s van Praktijk Ivette Geerman te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van Praktijk Ivette Geerman besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op de website van Praktijk Ivette Geerman wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht, dit is met inbegrip van deze disclaimer. Het verdient aanbeveling aan een bezoeker van deze website van Praktijk Ivette Geerman, om zelf na te gaan of de op of via deze internetwebsite van Praktijk Ivette Geerman aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Een bezoeker van de website van Praktijk Ivette Geerman mag geen auteursrechtelijke beschermde werken, foto's of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Praktijk Ivette Geerman. 

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Praktijk Ivette Geerman, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van Praktijk Ivette Geerman is verkregen. Praktijk Ivette Geerman is niet aansprakelijk voor fysieke, psychische, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na een bezoek aan Praktijk Ivette Geerman, heen of terugreis inbegrepen. 

Behandelingen/consulten die aangeboden worden door Praktijk Ivette Geerman vervangen nooit het bezoek aan of het advies van een arts of andere medisch specialist. Adviezen gegeven door Praktijk Ivette Geerman zijn nooit bedoeld ter vervanging van medisch advies. De cliënt is zich bewust van het feit dat de behandelaar geen diagnose stelt omtrent ziekte, geen medicatie voorschrijft en dat de informatie die uitgewisseld wordt de intentie heeft om te helpen meer bewust te worden van de innerlijke gezondheid en bewustwording en dat dit met de grootste wederzijdse discretie zal plaatsvinden. Bij medische of psychische klachten adviseer ik u om altijd eerst contact op te nemen met uw huisarts. De aangeboden behandelingen/consulten van Praktijk Ivette Geerman zijn uitstekend als ondersteuning bij andere therapieën die u wellicht nodig heeft en kan tevens in andere gevallen zeer bevorderend zijn als op zichzelf staande behandeling/consult of ter preventie van ziekten.

  

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info